Profile photo

Amanuel Tefera

ቦታ አይታወቅም

የኢሜይል አድራሻ: a***************@g*****.com አልተረጋገጠም
የሞባይል ስልክ ቁጥር: +251*******23 አልተረጋገጠም

viewed 12 times

ስለ እኔ
የትምሕርት ደረጃ
ዕድሜ
ፆታ
ይናገራል
ክህሎቶች (ችሎታዎች)
ኤሌክትሪክ ስራ አጠቃላይ ቴክኒሺያን የብረት ስራ የውሃ ስርገት መከላከል ስራ የእንጨት ስራ
ፖርትፎሊዮ እና ድጋፍ ሰጪ ሰነዶች
ይህ ተጠቃሚ ምንም ፖርትፎሊዮ ገና አልጫነም።