የግንባታ ሥራ ማስታወቂያ መለጠፊያ


የሥራ ማስታወቂያው ርእስ *
አጭር እና ግልጽ የሆነ ርእስ ይጻፉ
አናጺዎች ለስካፎልዲንግ ሥራ ይፈለጋሉ
የመታጠቢያ ቤት የቧንቧ ሥራ በፍጥነት የሚጠግን የቧንቧ ሠራተኛ እፈልጋለሁ
የሥራ ዓይነት *
የሥራው ባሕሪ ምንድን ነው?
One-Off Job የአንድ ጊዜ ቅጥር
Sub-contract ሰብ ኮንትራት
Temporary (No benefits) ጊዜያዊ (ያለ ጥቅማ ጥቅም)
Permanent Employment ቋሚ ቅጥር
ምን ያህል ነው መቅጠር የፈለጉት
ሥራውን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልጉትን ሰዎች ቁጥር ይጥቀሱ።
ለሥራው የሚያሰፈልግ ክህሎት (ችሎታ) *
ለሥራው በዋናነት አስፈላጊ የሆኑ ክህሎቶች (ችሎታዎች) ምንድን ናቸው?
የትምሕርት ደረጃ
መደበኛ ትምህርት ለሥራው አስፈላጊ ከሆነ፣ ከላይ ከተዘረዘሩት ውስጥ አንዱን ይምረጡ ፡፡
ከተማ *
ሥራው የሚገኝበትን ከተማ ይምረጡ
ሠፈር
በከተማ ውስጥ የሥራ ቦታ የት ነው? ሰፈር፣ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ፣ ወዘተ ሊሆን ይችላል
ዝቅተኛው ክፍያ
Birr
ከፍተኛው ክፍያ
Birr
ለሥራው ምን ያህል ይከፈላል? ዝቅተኛውን እና ከፍተኛውን ይግለጹ
ያከፋፈል ሁኔታ
ተቀጣሪው በየምን ያህል ጊዜው እንደሚከፈለው ይምረጡ። በየሳምንቱ ፣ በየወሩ ፣ በየሰዓቱ፣ ወዘተ
የሥራ ማስታወቂያ መግለጫ (ዝርዝር)

ሥራውን የበለጠ በዝርዝር ይግለጹ ፡፡

ይህንን ሥራ ማስታወቂያ ሲለጠፉ የሚቀጥሉትን መምሪያዎች እንብበው መስማማቶን በማረጋገጥ ነው፤ የአገልግሎት ውል እና የግላዊነት መመሪያ